Edgewall Software

Version 3 (modified by miko dot vaji at gmail dot com, 13 years ago) ( diff )

typos fixed

This is the Czech translation of some Trac Terms.

Note that translation work for cs_CZ is already in-progress, please see #5592.

Na této stránce lze nalézt český překlad několika termínů v Tracu.

english czech

General (Obecné)

Wiki Wiki
Timeline Historie
Roadmap Plán práce
Browse Source Prohlížeč repozitáře
View Tickets Záznamy
New Ticket Nový záznam
Search Hledat
Login Příhlášení
Settings Nastavení
Help/Guide Nápověda/Průvodce
About Trac О Tracu
Preview Náhled
Submit Odeslat
Attach File Přiložit soubor
Update Aktualizace
Start Page Úvodní stránka
Recent Changes Poslední změny
Page History Historie stránky
browser prohlížeč
diff rozdíl

Tickets (Záznamy)

matches pasuje do
Properties Vlastnosti
Ticket Properties Vlastnosti záznamu
Component Komponenta
Version Verze
Severity Závažnost
Keywords Klíčová slova
Priority Priorita
Milestone Etapa
Assign to Odpovědný
Cc Kopie
Your email or username Váš e-mail nebo přihlašovací jméno
Short summary Krátký popis
Full summary Úplný popis
Changesets Přehledy změn

Source Browser (Prohlížeč repozitáře)

Name Jméno
Age Věk
Last Change Poslední změna
Rev Verze
root Počátek (e.g. - Starting point)
root Administrátor (e.g. - Administrative person)
Available Reports Dostupné zprávy
Report Zpráva
Title Titul
Custom Query Vlastní dotaz

Subversion topics (Témata okolo Subversion)

Repository Repozitář

Note: See TracWiki for help on using the wiki.