Edgewall Software

This is the Welsh translation of various Trac Terms.

This page's purpose is to help a future Welsh-localized version of Trac.

Note that translation work for cy_GB is already in-progress, please see #6385.

For the time being, the French page is used as a template. Comments are welcome.


Dyma'r dudalen ar gyfer trafod termau Cymraeg ar gyfer Trac.

Nod y dudalen hon yw hwyluso cyfieithu Trac i'r Gymraeg.
Mae'r dudalen Ffrangeg yn cael ei defnyddio fel templed ar hyn o bryd. Mae croeso i chi ychwanegu sylwadau.

english french welsh

General

Wiki Wiki Wiki
Timeline Historique Llinell Amser
Roadmap Feuille de route Cynllun Gwaith
Browse Source Parcourir les sources Pori'r Ffynhonnell
View Tickets Tickets Tocynnau
New Ticket Nouveau ticket Tocynnau Newydd
Search Rechercher Chwilio
Login Se connecter Mewngofnodi
Settings Paramètres Gosodiadau
Help/Guide Aide Cymorth
About Trac À propos Gwybodaeth am Trac
Preview Aperçu Rhagolwg
Submit Soumettre Cyflwyno
Attach File Joindre un fichier Atodi Ffeil
Update Actualiser Diweddaru
Start Page Page d'Accueil Tuddalen Gychwyn
Recent Changes Changements récents Newidiadau Diweddar
Page History Historique de la page Tudalen Hanes
browser navigateur porwr

Tickets

matches correspond cyfatebion???
Properties Propriétés Priodweddau
Ticket Properties Propriétés du ticket Priodweddau Tocyn
Component Composant Cydran
Version Version Fersiwn
Severity Importance Pwysigrwydd
Keywords Mots clés Allweddeiriau
Priority Priorité Blaenoriaeth
Milestone Jalon Carreg Filltir
Assign to Assigner à Trosglwyddo i
Cc Cc Cc
Your email or username Votre courriel ou nom d'utilisateur Eich Enw Defnyddiwr neu E-bost
Short summary Résumé / Intitulé Crynodeb Byr
Full summary Description Crynodeb Llawn

Source Browser

Name Nom Enw
Age Age Oedran
Last Change Dernier changement / Dernières modifications Newid Diwethaf
Rev Rév. (Révision) Diwygiad
root Racine (répertoire initial du dépôt) gwraidd
Available Reports Rapports disponibles Adroddiadau sydd Ar Gael
Report Rapport Adroddiad
Title Titre Teitl
Custom Query Requête personnalisée Ymholiad Penodol

Subversion topics

Repository Répertoire de dépôt Storfa
Changeset Révision Newidset???
Commit XXXX Cyflwyno
Update XXXX Diweddaru
Last modified 14 years ago Last modified on Nov 21, 2007, 9:55:23 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.