Edgewall Software

This is the Turkish translation of some Trac Terms.
The point of this page is to help a future Turkish-localized version of Trac.

Note that translation work for tr_TR is already in-progress, please see #5488.

Bazı Trac Terimlerinin Türkçe çevirileri.

English Turkish

Genel (General)

Wiki Wiki
Timeline Çizelge
Roadmap Yol planı
Browse Source Kaynak Tarayıcı
View Tickets Biletleri Göster
New Ticket Yeni Bilet
Search Arama
Login Giriş
Settings Ayarlar
Help Yardım
Guide Kılavuz
About Trac Trac Hakkında
Preview Ön İzleme
Submit Gönder
Attach File Dosya Ekle
Update Güncelle
Start Page Başlangıç Sayfası
Recent Changes Son Değişiklikler
Page History Sayfa Tarihçesi
browser tarayıcı

Bilet konularından (From the Tickets topics)

matches eşleşenler
Properties Özellikler
Ticket Properties Bilet Özellikleri
Component Bileşen
Version Sürüm
Severity Önem
Keywords Anahtar Kelimeler
Priority Öncelik
Milestone Aşama
Assign to Atanma
Cc Cc
Your email or username E-posta adresiniz ya da kullanıcı adınız
Short summary Kısa Özet
Full summary Özet
Changesets Değişiklikler

Varsayılan Bilet Oncelikleri (Ticket Default Priorities)

highest en yüksek
high yüksek
normal normal
low düşük
lowest en düşük

Varsayılan Bilet Önemi Değerleri (Ticket Default Severities)

blocker durdurucu
critical kritik
normal normal
major majör
minor minör
enhancement geliştirme

Kaynak Kod Tarayıcısından (From the Source Browser)

Name İsim
Age Yaş
Last Change Son Değişiklik
Rev Rev (Short for Revision)
root root (Meaning the initial folder of a repository)
root root (Meaning the all-power UNIX user)
Available Reports Erişilebilir Raporlar
Report Rapor
Title Başlık
Custom Query Özel Sorgu

Subversion konuları (Subversion topics)

Repository Depo
Last modified 15 years ago Last modified on Nov 21, 2007, 9:48:38 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.