Edgewall Software

This is the Latvian translation of some Trac Terms.

Note that translation work for lv_LV is already in-progress, please see #5479.

Šis ir Latviešu tulkojums dažiem Trac terminiem.
Skat. arī TracLinksLv.

english latvian

General (Vispārīgi termini)

Wiki Viki
Timeline Vēsture
Roadmap Darba plāns
Browse Source Izejas koda apskate
View Tickets Apskatīt biļetes
New Ticket Jauna biļete
Search Meklēt
Login Autorizēties
Settings Uzstādījumi
Help/Guide Palīdzība/Rokasgrāmata
About Trac Par Trac
Preview Pirmsapskate
Submit Apspriede/Sanāksme Changed 'Summit' → 'Submit' but don't know if existing translation is correct, please remove this comment after verifying
Attach File Pievienot failu
Update Atjaunot
Start Page Sakumlapa
Recent Changes Nesenās izmaiņas
Page History Lapas vēsture
browser pārlūks

Tickets (Biļetes)

matches ieraksti
Properties Rekvizīti
Ticket Properties Biļetes rekvizīti
Component Komponente
Version Versija
Severity Svarīgums
Keywords Atslēgas vārdi
Priority Prioritāte
Milestone Etaps??
Assing to Atbildīgais
Cc Cc
Your email or username Tavs e-pasts vai lietotājvārds
Short summary Īss apraksts
Full summary Pilns apraksts
Changesets Izmaiņu kopums

Source Browser (Koda pārlūks)

Name Vārds
Age Vecums
Last Change Pēdējā izmaiņa
Rev Apskate
root sakne
root administrators
Available Reports Pieejamās atskaites
Report Atskaite
Title Nosaukums
Custom Query Parametru vaicājums

Subversion topics (Ar Subversion saistītās tēmas)

Repository Repozitorijs

Last modified 15 years ago Last modified on Nov 21, 2007, 9:26:24 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.