Edgewall Software

Changes between Version 3 and Version 4 of TracTermsCz


Ignore:
Timestamp:
Feb 2, 2011, 11:03:02 AM (12 years ago)
Author:
Dirk Stöcker
Comment:

Joined with second page

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • TracTermsCz

  v3 v4  
  1 This is the '''Czech''' translation of some Trac Terms.[[BR]]
   1= Trac Terms Czech / Český překlad termínů pro Trac =
  22
  3 Note that translation work for cs_CZ is already in-progress, please see #5592.
   3== Introduction and Background ==
   4This is the '''Czech''' translation of some Trac Terms. The point of this page is to help a future localized version of Trac for the Czech-speaking community. Comments are appreciated.
  45
  5 Na této stránce lze nalézt český překlad několika termínů v Tracu.[[BR]]
   6It's important to establish an agreement on whether we should try to adhere to Trac-terms or whether the Czech translation should be as good as possible.
  67
  7 || english || czech ||
   8== Úvod ==
   9Toto je český překlad některých termínů používaných v Trac. Cíle této stránky je pomoci při budoucí lokalizované verzi Trac pro česky mluvící komunitu. Připomínky a korekce jsou vítány.
  810
  9 == General (Obecné) ==
  1011
   12== General / Obecné ==
   13|| TracGuide — The Trac User and Administration Guide || TracGuide - Příručka uživatele a administrátora Tracu ||
   14|| Login || Přihlášení ||
   15|| logged in as %s || přihlášen jako %s ||
   16|| Logout || Odhlásit ||
   17|| Register || Registrace ||
   18|| Settings || Nastavení ||
   19|| Help/Guide || Nápověda/Příručka ||
   20|| About Trac || Co je Trac? ||
   21|| My Account || Můj účet ||
   22|| Download in other formats: || Stáhnout v jiných formátech: ||
  1123|| Wiki || Wiki ||
  1224|| Timeline || Historie ||
  13 || Roadmap || Plán práce ||
  14 || Browse Source || Prohlížeč repozitáře ||
  15 || View Tickets || Záznamy ||
  16 || New Ticket || Nový záznam ||
   25|| Roadmap || Plán prace ||
   26|| Browse Source || Zdrojové kódy ||
   27|| View Tickets || Hlášení ||
   28|| New Ticket || Nové hlášení ||
  1729|| Search || Hledat ||
  18 || Login || Příhlášení ||
  19 || Settings || Nastavení ||
  20 || Help/Guide || Nápověda/Průvodce ||
  21 || About Trac || О Tracu ||
  22 || Preview || Náhled ||
  23 || Submit || Odeslat ||
  24 || Attach File || Přiložit soubor ||
  25 || Update || Aktualizace ||
  26 || Start Page || Úvodní stránka ||
   30
   31== Wiki ==
   32|| Wiki || Wiki ||
   33|| Adjust edit area height:  || Upravit výšku editačního okna: ||
   34|| Start Page || Hlavní stránka ||
   35|| Title Index || Seznam témat ||
  2736|| Recent Changes || Poslední změny ||
  2837|| Page History || Historie stránky ||
  29 || browser || prohlížeč ||
  30 || diff || rozdíl ||
   38|| Delete this version || Smazat tuto verzi ||
   39|| Note: See WikiFormatting and TracWiki for help on editing wiki content. || Poznámka: Nápovědu k úpravě wiki stránek najdete na stránce WikiFormatting a TracWiki. ||
   40|| Page is read-only || Stránka je určena pouze pro čtení. ||
   41|| Preview || Náhled ||
   42|| Submit changes || Uložit změny ||
   43|| Attach File || Připojit soubor ||
   44|| Update || Obnovit ||
   45|| Cancel || Zrušit ||
   46|| Change information || Informace ke změně ||
   47|| Your email or username: || E-mail nebo uživatelské jméno: ||
   48|| Comment about this change (optional): || Komentář k této změně (volitelně): ||
  3149
  32 == Tickets (Záznamy) ==
   50== Permissions / Oprávnění ==
   51|| Permission Denied || Přístup nepovolen! ||
   52|| ''%s'' privileges are required to perform this operation || K provedení této operace je zapotřebí oprávnění: ''%s'' ||
   53|| Note: See TracPermissions for help on managing Trac permissions. || Poznámka: Nápovědu ke správě oprávnění najdete na stránce TracPermissions ||
  3354
  34 || matches || pasuje do ||
   55== Timeline / Historie ==
   56Possible translations for / Další možný překlad:
   57 * ''timeline'' -- '''časová posloupnost''', '''časová osa'''
   58
   59|| Timeline || Historie ||
   60|| View changes from %s and %s days back. || Zobrazit změny od %s a %s dní zpět. ||
   61|| Milestones || Etapy ||
   62|| Ticket changes || Změny hlášení ||
   63|| Repository checkins || Přístupy k úložišti (checkins) ||
   64|| Wiki changes || Změny ve Wiki ||
   65|| matches || souhlásí s||
  3566|| Properties || Vlastnosti ||
  36 || Ticket Properties || Vlastnosti záznamu ||
   67|| Ticket Properties || Vlastnosti hlášení ||
  3768|| Component || Komponenta ||
  3869|| Version || Verze ||
  39 || Severity || Závažnost ||
   70|| Severity || Důležitost ||
  4071|| Keywords || Klíčová slova ||
  4172|| Priority || Priorita ||
  4273|| Milestone || Etapa ||
  43 || Assign to || Odpovědný ||
   74|| Assign to || Přiřadit ||
  4475|| Cc || Kopie ||
  45 || Your email or username || Váš e-mail nebo přihlašovací jméno ||
   76|| Your email or username || E-mail nebo uživatelské jméno ||
  4677|| Short summary || Krátký popis ||
  47 || Full summary || Úplný popis ||
  48 || Changesets || Přehledy změn ||
   78|| Full summary || Celý popis ||
   79|| Changesets || Soubor změn ||
  4980
  50 == Source Browser (Prohlížeč repozitáře) ==
   81== Roadmap / Plán prace ==
   82|| Roadmap || Plán prace ||
   83|| Show already completed milestones || Zobrazit již hotové etapy ||
   84|| %s %s late || %s %s opožděn ||
   85|| Closed tickets: || Uzavřené ohlášení: ||
   86|| Active tickets: || Aktivní ohlášení: ||
   87|| Add new milestone || Přidat novou etapu ||
   88|| Edit milestone info || Upravit informace o etapě ||
   89|| Delete milestone || Smazat etapu ||
   90|| Ticket status by %s || Stav ohlášení od %s ||
   91|| Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap. || Poznámka: Nápovědu k použití etap najdete na wiki stránce TracRoadmap. ||
   92|| Name of the milestone: || Název etapy: ||
   93|| Schedule || Plán ||
   94|| Due: || Termín: ||
   95|| Format: MM/DD/YY || Formát: MM/DD/RR ||
   96|| Completed: || Hotovo: ||
   97|| Format: MM/DD/YY hh:mm:ss || Formát: MM/DD/RR hh:mm:ss ||
  5198
  52 || Name || Jméno ||
  53 || Age || Věk ||
  54 || Last Change || Poslední změna ||
  55 || Rev || Verze ||
  56 || root || Počátek (e.g. - Starting point) ||
  57 || root || Administrátor (e.g. - Administrative person) ||
  58 || Available Reports || Dostupné zprávy ||
  59 || Report || Zpráva ||
  60 || Title || Titul ||
   99== Subversion ==
   100Possible translations for / Další možný překlad:
   101 * ''repository'' -- '''úložiště''', '''repozitář''', ???
   102 * ''changeset'' -- '''soubor změn''', změny
   103
   104|| Browse Source || Zdrojové kódy ||
   105|| Note: See TracBrowser for help on using the browser. || Pozn.: Nápovědu k použití prohlížeče uvidíte v sekci TracBrowser ||
   106|| Repository || Úložiště ||
   107|| Changesets || Soubory změn ||
   108|| Name || Název ||
   109|| Age || Stáří ||
   110|| Last Change || Změněno ||
   111|| Rev || Rev. ||
   112|| root || root ||
   113|| View log starting at %s and back to %s || Prohlížet log od %s do %s ||
   114|| Mode: || Mód: ||
   115|| Stop on copy || Stop on copy ||
   116|| Follow copies || Follow copies ||
   117|| Show only adds, moves and deletes || Zobrazit pouze příspěvky, přesuny a výmazy ||
   118|| Show full log message || Zobrazit celý log ||
   119|| View Latest Revision || Zobrazit poslední revizi ||
   120|| Added || Přidáno ||
   121|| Modified || Upraveno ||
   122|| Copied or renamed || Zkopírováno nebo přejmenováno ||
   123
   124== Reports / Výpisy ==
   125|| Available Reports || Výpisy ||
   126|| This is a list of reports available. || Seznam dostupných výpisů: ||
   127|| Report || Výpis ||
   128|| Title || Název ||
  61129|| Custom Query || Vlastní dotaz ||
  62130
  63 == Subversion topics (Témata okolo Subversion) ==
   131----
  64132
  65 || Repository || Repozitář ||
  66 
  67 ----
   133=== Remarks / Poznámky ===
   134  * ad date formatting: Czech language uses following date formatting DD.MM.YY instead of English MM/DD/YY