Edgewall Software

Trac Terms Hungarian / Angol-Magyar Trac szótár

Introduction and Background

This is the Hungarian translation of some Trac Terms. The point of this page is to help a future localized version of Trac for the Hungarian-speaking community. Comments are appreciated.

Note that translation work for hu_HU is already in-progress, please see #5486.

It's important to establish an agreement on whether we should try to adhere to Trac-terms or whether the Hungarian translation should be as good as possible.

Bemutatkozás

Ez a lap a Trac Terms, vagyis a Trac rendszerben használt szakkifejezések magyar fordítására tartalmaz javaslatokat. Célja, hogy megkönnyítse a jövőben a Trac esetleges honosítását. Ehhez szívesen fogadok minden javaslatot és segítséget.

Mint ahogy észrevehető, a nemzetköziség érdekében minden szöveg két nyelven szerepel, angolul és magyarul. Kérek minden hozzájárulót, hogy tartsa meg ezt a hagyományt! Emellett még természetesen fontos, hogy együtt találjunk megfelelő fordításokat a Trac szövegeire; akinek bármilyen kétsége van, az tüntesse fel a saját verziójával, de a korábbi verziók meghagyásával a javaslatát!

Format

The format of the Trac Terms is:

original term (english) translated term (hungarian)

A section titled Possible Translation For (PTF) accumulates the possible solutions for a localization of a term. Please, use it as needed. Its format is:

Possible Translation For:

  • original term (english) — current translation, other translations (hungarian)

Formátum

A szótár formátuma a következő:

az eredeti kifejezés (angolul) a lefordított kifejezés (magyarul)

A Szóbajöhető fordítások című részben tárgyaljuk az adott témához kapcsolódó fordításokat. Ide kéretik írni a vitás szakkifejezéseket! Így néz ki:

Szóbajöhető fordítások:

  • az eredeti kifejezés (angolul) — a szövegben használt fordítás, egyéb lehetséges fordítások (magyarul)

General / Általános

TracGuide — The Trac User and Administration Guide TracGuide — A Trac-felhasználók és -adminisztrátorok kézikönyve
Login Bejelentkezés
logged in as %s bejelentkezve mint %s
Logout Kijelentkezés
Register Regisztráció
Settings Beállítások
Help/Guide Súgó/Kézikönyv
About Trac A Trac
My Account Adataim
Download in other formats: Letöltés a következő formátum(ok)ban:

Wiki

Wiki Wiki
Adjust edit area height: A szerkesztési mező mérete:
Start Page Kezdőlap
Title Index Címjegyzék
Recent Changes A legfrissebb változások
Page History Laptörténet
Delete this version Ezen verzió törlése
Note: See WikiFormatting and TracWiki for help on editing wiki content. Megj: A wiki-alapú tartalom szerkesztéséhez ld. WikiFormatting és a TracWiki.
Page is read-only Ez a lap csak olvasható
Preview Előnézet
Submit changes Érvényesítés
Attach File Állomány csatolása
Update Frissítés
Cancel Mégsem
Change information A változtatás adatlapja
Your email or username: e-mail vagy felhasználónév
Comment about this change (optional): Megjegyzés (nem szükséges):

Permissions / Jogosultságok

Permission Denied Ehhez nincs jogosultsága!
%s privileges are required to perform this operation A művelet elvégzéséhez a következő jogokkal kell rendelkeznie: %s
Note: See TracPermissions for help on managing Trac permissions. Megj: A jogosultságok beállításához ld. TracPermissions

Timeline / Idővonal

Possible translations for / Szóbajöhető fordítások:

  • timelineidővonal, idő(sor)rend, időszalag
Timeline Idővonal
View changes from %s and %s days back. Minden változtatás %s dátumtól %s napra visszamenőleg.
Milestones Mérföldkövek
Ticket changes Változások a jegyekben
Repository checkins Változások a tárházban
Wiki changes Változások a wikiben

Roadmap / Ütemterv

Roadmap Ütemterv
Show already completed milestones A már teljesített mérföldkövek mutatása
%s %s late %s %s késés
Closed tickets: Lezárt jegyek:
Active tickets: Aktív jegyek:
Add new milestone Új mérföldkő hozzáadása
Edit milestone info A mérföldkő adatainak módosítása
Delete milestone A mérföldkő törlése
Ticket status by %s A jegy állapota az adott dátumig: %s
Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap. Megj: Az ütemterv használatához ld. TracRoadmap.
Name of the milestone: A mérföldkő neve:
Schedule Terv
Due: Határidő:
Format: MM/DD/YY Formátum: HH/NN/ÉÉ
Completed: Teljesítve:
Format: MM/DD/YY hh:mm:ss Formátum: HH/NN/ÉÉ óó:pp:mm

Subversion

Possible translations for / Szóbajöhető fordítások:

  • repository(adat)tárház, raktár, depó, repó, tároló
  • changesetváltoztatások, változási halmaz, változások együttese
Browse Source A forrás böngészése
Note: See TracBrowser for help on using the browser. Megj: A böngésző használatához ld. TracBrowser.
Repository Tárház
Changesets Változtatások
Name Név
Age Kor
Last Change Legutóbbi változás
Rev Vált.
root
View log starting at %s and back to %s A napló megtekintése a %s dátumtól %s napra visszamenőleg
Mode: Mód:
Stop on copy Másoláskor állj(?)
Follow copies Másolatok követése
Show only adds, moves and deletes Csak az új, áthelyezett vagy törölt elemek megjelenítése
Show full log message A teljes naplóbejegyzés megjelenítése
View Latest Revision A legfrissebb változat megtekintése
Added Új
Modified Változott
Copied or renamed Másolt vagy átnevezett

Reports / Jelentések

Available Reports Elérhető jelentések
This is a list of reports available. Ebben a listában az éppen elérhető jelentések találhatóak.
Report Jelentés
Title Megnevezés
Custom Query Saját lekérdezés

Tickets / Jegyek

View Tickets A jegyek megtekintése
New Ticket Új jegy
matches illeszkedik:
Properties Jellemzők
Ticket Properties A jegy jellemzői
Component Elem
Version Verzió
Severity Súlyosság
Keywords Kulcsszavak
Priority Fontosság
Milestone Mérföldkő
Assign to Felelős
Cc Másolat (Cc)
Your email or username e-mail vagy felhasználónév
Short summary Rövid összefoglalás
Full summary Teljes összefoglalás

Remarks / Megjegyzések

Last modified 16 years ago Last modified on Aug 3, 2008, 4:54:40 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.