Edgewall Software

Changes between Version 9 and Version 10 of TracTermsPl


Ignore:
Timestamp:
Nov 27, 2010, 1:26:52 AM (12 years ago)
Author:
ne01026@…
Comment:

porządki, poprawki

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • TracTermsPl

  v9 v10  
  99== General (Ogólne) ==
  1010
  11 || Wiki || Wiki ||
  12 || Timeline || Historia ||
  13 || Roadmap || Plan prac ||
  14 || Browse Source || Przeglądanie repozytorium ||
  15 || View Tickets || Zgłoszenia ||
  16 || New Ticket || Nowe zgłoszenie ||
  17 || Search || Szukaj ||
  18 || Login || Logowanie ||
  19 || Settings || Ustawienia ||
  20 || Help/Guide || Pomoc/Przewodnik ||
  21 || About Trac || О Tracu ||
  22 || Preview || Podgląd ||
  23 || Submit || Zatwierdź ||
  24 || Attach File || Załącz plik ||
  25 || Update || Uaktualnienie ||
  26 || Start Page || Strona startowa ||
  27 || Recent Changes || Ostatnie zmiany ||
  28 || Page History || Historia strony ||
  29 || browser || przeglądarka ||
   11|| About Trac           || О Tracu                      ||
   12|| Attach File          || Załącz plik                  ||
   13|| Browse Source        || Przeglądanie źródeł          ||
   14|| browser              || przeglądarka                 ||
   15|| Help / Guide         || Pomoc / Przewodnik           ||
   16|| Log                  || Protokół                     ||
   17|| Login                || Uwierzytelnienie             ||
   18|| New Ticket           || Nowe zgłoszenie              ||
   19|| Page History         || Historia strony              ||
   20|| Preview              || Podgląd                      ||
   21|| Recent Changes       || Ostatnie zmiany              ||
   22|| Roadmap              || Plan prac                    ||
   23|| Search               || Szukaj                       ||
   24|| Settings             || Ustawienia                   ||
   25|| Start Page           || Strona startowa              ||
   26|| Submit               || Przesłać                     ||
   27|| Timeline             || Przebieg                     ||
   28|| Update               || Uaktualnienie                ||
   29|| View Tickets         || Przeglądać zgłoszenia        ||
   30|| Wiki                 || Wiki                         ||
  3031
  3132== Tickets (Zgłoszenia) ==
  3233
  33 || matches || pasuje do ||
  34 || Properties || Właściwości ||
  35 || Ticket Properties || Właściwości zgłoszenia ||
  36 || Component || Komponent ||
  37 || Version || Wersja ||
  38 || Severity || Ważność ||
  39 || Keywords || Słowa kluczowe ||
  40 || Priority || Priorytet ||
  41 || Milestone || Etap ||
  42 || Assign to || Przypisz do ||
  43 || Cc || Kopia ||
  44 || Your email or username || Twój email lub identyfikator użytkownika ||
  45 || Short summary || Streszczenie ||
  46 || Full summary || Pełny opis ||
  47 || Changesets || Zestawy zmian ||
   34|| Assign to                    || Komu przypisać               ||
   35|| Cc                           || Kopia                        ||
   36|| Changesets                   || Zbiory zmian                 ||
   37|| Component                    || Komponent                    ||
   38|| Full summary                 || Pełny opis                   ||
   39|| Keywords                     || Słowa kluczowe               ||
   40|| matches                      || pasuje do                    ||
   41|| Milestone                    || Etap                         ||
   42|| Priority                     || Priorytet                    ||
   43|| Properties                   || Właściwości                  ||
   44|| Severity                     || Ważność                      ||
   45|| Short summary                || Streszczenie                 ||
   46|| Ticket Properties            || Właściwości zgłoszenia       ||
   47|| Version                      || Wersja                       ||
   48|| Your email or username       || Twój adres lub miano         ||
  4849
  4950== Source Browser (Przeglądarka repozytorium) ==
  5051
  51 || Name || Imię ||
  52 || Age || Wiek ||
  53 || Last Change || Ostatnia Zmiana||
  54 || Rev || Wersja ||
  55 || root || baza ||
  56 || Available Reports || Dostępne Raporty ||
  57 || Report || Raport ||
  58 || Title || Tytuł ||
  59 || Custom Query || Własne Zapytanie ||
   52|| Age                  || Wiek                 ||
   53|| Available Reports    || Dostępne Raporty     ||
   54|| Custom Query         || Własne Zapytanie     ||
   55|| Last Change          || Ostatnia Zmiana      ||
   56|| Name                 || Imię                 ||
   57|| Report               || Raport               ||
   58|| Rev                  || Wersja               ||
   59|| root                 || baza                 ||
   60|| Title                || Tytuł                ||
  6061
  6162== Subversion topics (Tematy związane z Subversion) ==