Edgewall Software

Changes between Initial Version and Version 1 of TracTermsHu


Ignore:
Timestamp:
Jul 23, 2006, 6:48:33 PM (16 years ago)
Author:
dezzy@…
Comment:

Initial version of Trac Terms in Hungarian

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • TracTermsHu

  v1 v1  
   1= Trac Terms Hungarian / Angol-Magyar Trac szótár =
   2
   3== Introduction and Background ==
   4This is the '''Hungarian''' translation of some Trac Terms. The point of this page is to help a future localized version of Trac for the Hungarian-speaking community. Comments are appreciated.
   5
   6It's important to establish an agreement on whether we should try to adhere to Trac-terms or whether the Hungarian translation should be as good as possible.
   7
   8== Bemutatkozás ==
   9Ez a lap a ''Trac Terms'', vagyis a Trac rendszerben használt szakkifejezések '''magyar''' fordítására tartalmaz javaslatokat. Célja, hogy megkönnyítse a jövőben a Trac esetleges honosítását. Ehhez szívesen fogadok minden javaslatot és segítséget.
   10
   11Mint ahogy észrevehető, a nemzetköziség érdekében minden szöveg két nyelven szerepel, angolul és
   12magyarul. Kérek minden hozzájárulót, hogy tartsa meg ezt a hagyományt! Emellett még természetesen fontos, hogy együtt találjunk megfelelő fordításokat a Trac szövegeire; akinek bármilyen kétsége van, az tüntesse fel a saját verziójával, de a korábbi verziók meghagyásával a javaslatát!
   13
   14== Format ==
   15
   16The format of the Trac Terms is:
   17|| original term (english) || translated term (hungarian) ||
   18
   19A section titled ''Possible Translation For (PTF)'' accumulates the possible solutions for a localization of a term. ''Please, use it as needed.'' Its format is:
   20
   21Possible Translation For:
   22 * ''original term'' (english) -- '''current translation''', other translations (hungarian)
   23
   24== Formátum ==
   25
   26A szótár formátuma a következő:
   27|| az eredeti kifejezés (angolul) || a lefordított kifejezés (magyarul) ||
   28
   29A ''Szóbajöhető fordítások'' című részben tárgyaljuk az adott témához kapcsolódó fordításokat. ''Ide
   30kéretik írni a vitás szakkifejezéseket! '' Így néz ki:
   31
   32Szóbajöhető fordítások:
   33 * ''az eredeti kifejezés'' (angolul) -- '''a szövegben használt fordítás''', egyéb lehetséges fordítások (magyarul)
   34
   35
   36== General / Általános ==
   37|| TracGuide — The Trac User and Administration Guide || TracGuide — A Trac-felhasználók és -adminisztrátorok kézikönyve ||
   38|| Login || Bejelentkezés ||
   39|| logged in as %s || bejelentkezve mint %s ||
   40|| Logout || Kijelentkezés ||
   41|| Register || Regisztráció ||
   42|| Settings || Beállítások ||
   43|| Help/Guide || Súgó/Kézikönyv ||
   44|| About Trac || A Trac ||
   45|| My Account || Adataim ||
   46|| Download in other formats: || Letöltés a következő formátum(ok)ban: ||
   47
   48== Wiki ==
   49|| Wiki || Wiki ||
   50|| Adjust edit area height:  || A szerkesztési mező mérete: ||
   51|| Start Page || Kezdőlap ||
   52|| Title Index || Címjegyzék ||
   53|| Recent Changes || A legfrissebb változások ||
   54|| Page History || Laptörténet ||
   55|| Delete this version || Ezen verzió törlése ||
   56|| Note: See WikiFormatting and TracWiki for help on editing wiki content. || Megj: A wiki-alapú tartalom szerkesztéséhez ld. WikiFormatting és a TracWiki. ||
   57|| Page is read-only || Ez a lap csak olvasható ||
   58|| Preview || Előnézet ||
   59|| Submit changes || Érvényesítés ||
   60|| Attach File || Állomány csatolása ||
   61|| Update || Frissítés ||
   62|| Cancel || Mégsem ||
   63|| Change information || A változtatás adatlapja ||
   64|| Your email or username: || e-mail vagy felhasználónév ||
   65|| Comment about this change (optional): || Megjegyzés (nem szükséges): ||
   66
   67== Permissions / Jogosultságok ==
   68|| Permission Denied || Ehhez nincs jogosultsága! ||
   69|| ''%s'' privileges are required to perform this operation || A művelet elvégzéséhez a következő jogokkal kell rendelkeznie: ''%s'' ||
   70|| Note: See TracPermissions for help on managing Trac permissions. || Megj: A jogosultságok beállításához ld. TracPermissions ||
   71
   72== Timeline / Idővonal ==
   73Possible translations for / Szóbajöhető fordítások:
   74 * ''timeline'' -- '''idővonal''', idő(sor)rend
   75
   76|| Timeline || Idővonal ||
   77|| View changes from %s and %s days back. || Minden változtatás %s dátumtól  %s napra visszamenőleg. ||
   78|| Milestones || Mérföldkövek ||
   79|| Ticket changes || Változások a jegyekben ||
   80|| Repository checkins || Változások a tárházban ||
   81|| Wiki changes || Változások a wikiben ||
   82
   83== Roadmap / Ütemterv ==
   84|| Roadmap || Ütemterv ||
   85|| Show already completed milestones || A már teljesített mérföldkövek mutatása ||
   86|| %s %s late || %s %s késés ||
   87|| Closed tickets: || Lezárt jegyek: ||
   88|| Active tickets: || Aktív jegyek: ||
   89|| Add new milestone || Új mérföldkő hozzáadása ||
   90|| Edit milestone info || A mérföldkő adatainak módosítása ||
   91|| Delete milestone || A mérföldkő törlése ||
   92|| Ticket status by %s || A jegy állapota az adott dátumig: %s ||
   93|| Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap. || Megj: Az ütemterv használatához ld. TracRoadmap. ||
   94|| Name of the milestone: || A mérföldkő neve: ||
   95|| Schedule || Terv ||
   96|| Due: || Határidő: ||
   97|| Format: MM/DD/YY || Formátum: HH/NN/ÉÉ ||
   98|| Completed: || Teljesítve: ||
   99|| Format: MM/DD/YY hh:mm:ss || Formátum: HH/NN/ÉÉ óó:pp:mm ||
   100
   101== Subversion ==
   102Possible translations for / Szóbajöhető fordítások:
   103 * ''repository'' -- '''(adat)tárház''', raktár, depó, repó
   104 * ''changeset'' -- '''változtatások''', változási halmaz, változások együttese
   105
   106|| Browse Source || A forrás böngészése ||
   107|| Note: See TracBrowser for help on using the browser. || Megj: A böngésző használatához ld.                            TracBrowser. ||
   108|| Repository || Tárház ||
   109|| Changesets || Változtatások ||
   110|| Name || Név ||
   111|| Age || Kor ||
   112|| Last Change || Legutóbbi változás ||
   113|| Rev || Vált. ||
   114|| root || tő ||
   115|| View log starting at %s and back to %s || A napló megtekintése a %s dátumtól %s napra visszamenőleg ||
   116|| Mode: || Mód: ||
   117|| Stop on copy || Másoláskor állj(?) ||
   118|| Follow copies || Másolatok követése ||
   119|| Show only adds, moves and deletes || Csak az új, áthelyezett vagy törölt elemek megjelenítése ||
   120|| Show full log message || A teljes naplóbejegyzés megjelenítése ||
   121|| View Latest Revision || A legfrissebb változat megtekintése ||
   122|| Added || Új ||
   123|| Modified || Változott ||
   124|| Copied or renamed || Másolt vagy átnevezett ||
   125
   126== Reports / Jelentések ==
   127|| Available Reports || Elérhető jelentések ||
   128|| This is a list of reports available. || Ebben a listában az éppen elérhető jelentések találhatóak. ||
   129|| Report || Jelentés ||
   130|| Title || Megnevezés ||
   131|| Custom Query || Saját lekérdezés ||
   132
   133== Tickets / Jegyek ==
   134|| View Tickets || A jegyek megtekintése ||
   135|| New Ticket || Új jegy ||
   136|| matches || illeszkedik: ||
   137|| Properties || Jellemzők ||
   138|| Ticket Properties || A jegy jellemzői ||
   139|| Component || Elem ||
   140|| Version || Verzió ||
   141|| Severity || Súlyosság ||
   142|| Keywords || Kulcsszavak ||
   143|| Priority || Fontosság ||
   144|| Milestone || Mérföldkő ||
   145|| Assign to || Felelős ||
   146|| Cc || Másolat (Cc) ||
   147|| Your email or username || e-mail vagy felhasználónév ||
   148|| Short summary || Rövid összefoglalás ||
   149|| Full summary || Teljes összefoglalás ||
   150
   151----
   152
   153=== Remarks / Megjegyzések ===