wiki:WikiStart

Version 78 (modified by anonymous, 12 months ago) ( diff )

--

[CZECHIN header_logo ]

Czechin zákaznická podpora

Dvacet let spolupracujeme s klíčovými hráči na trhu investičních fondů a je to znát. Zdaleka nejen informační technologie jsou naší doménou.

Máme znalosti široké palety finančních instrumentů a fondových produktů. Rozumíme provozním procesům investičních společností.

Velkým institucím pomáháme k maximální automatizaci. Začínajícím společnostem radíme, na co se soustředit a kde ušetřit.

Dodáváme komplexní služby a jsme skutečnými partnery při rozvoji investičního podnikání.

Jsme přizpůsobivý

Software vždy musí následovat business a ten investiční se neustále proměňuje. Naše informační systémy rostou nejen s našimi klienty, ale právě díky nim. Dobře to víme a pozorně nasloucháme.

Naše informační systémy jsou technologicky připravené na zakázkový rozvoj.

Za každou individuální potřebou vidíme širší uplatnění a neváháme se nákladově na realizaci podílet, dává-li to smysl. Jsme personálně vybaveni k tomu, abychom jakoukoliv ideu dovedli k funkčnímu výsledku. Umíme zapojit síť našich kontaktů na odborníky, abychom dodali ucelené řešení.

Vaše požadavky -- RT požadavky

Starting Points

Attachments (16)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.