Modify

Opened 20 months ago

#620 new defect

Teknede Doğum Günü

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

<a href="https://www.bogazdatekne.net/teknede-dogum-gunu/">Teknede doğum günü</a> denildiğinde akla ilk gelen firmamız olan Active Turizm firmamızı, sizler de aradığınızda, hızlı bir şekilde sizlere geri dönüş sunulmaktadır. Hatta bu istemiş olduğunuz yemek ile ilgili olarak farklı paketler ve seçenekler sunulmaktadır.

Attachments (0)

Change History (0)

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as new The owner will remain somebody.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from somebody to the specified user. Next status will be 'assigned'.
The owner will be changed from somebody to anonymous. Next status will be 'accepted'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences .
 
Note: See TracTickets for help on using tickets.