Modify

Opened 5 months ago

#3091 new defect

Çocuklar İçin Online İngilizce Kursu

Reported by: tavsiyembudur Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Çocuklara İngilizce öğretmek, yeni bir dil öğrenmeleri için harika bir yoldur. Bu onlara sadece kelime dağarcığı konusunda yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda telaffuz ve dilbilgisi konusunda da yardımcı olur. Ayrıca güvenlerini geliştirmelerine ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Çocukların İngilizce öğrenmeye başlama yaşı çocuğun ihtiyaçlarına göre değişir, ancak çoğu çocuk öğrenmeye 3 veya 4 yaşlarında başlar. Çocuklara İngilizce öğretmenin en iyi yolu onların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış interaktif oyunlar ve aktivitelerdir.

Çocuklara İngilizce Öğretmek İçin Teknolojiyi Kullanmak

Teknoloji, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Bunun bir yolu çocuklara İngilizce öğretmektir.

Eğitim sisteminde teknolojinin kullanımı daha yaygın hale gelmiştir. Okullar, öğrencilerine öğretmek için giderek daha fazla tablet, dizüstü bilgisayar ve diğer cihazları kullanıyor. Teknoloji herhangi bir ders için kullanılabilir, ancak en yaygın olarak matematik ve fen dersleri için kullanılır. Ayrıca, teknolojiyi kullanan öğrencilerin, kullanmayanlara göre akademik olarak başarılı olma olasılıklarının daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Teknolojinin sınıfta kullanılabilmesinin bir yolu, çocuklara ikinci dil olarak İngilizce (ESL) öğretmektir. Piyasada, kullanıcıların etkileşimli dersleri dinleyerek veya okuyarak temel kelimeleri veya cümleleri öğrenmelerine olanak tanıyan birçok ESL öğrenme uygulaması bulunmaktadır. Bazı uygulamalar oyun bile sunar

Teknoloji, çocuklara İngilizce öğretmek için harika bir araç olmuştur. İngilizce öğrenme sürecini daha kolay ve eğlenceli hale getirdi.

Oyun Kullanarak Kelime Öğretimi

Oyunlar kelime öğretmek için harika bir yoldur. Bu, yeni kelimeler öğrenmenin en etkili yollarından biridir. Oyunlar aynı zamanda öğrencilerin ilgisini çekmenin ve daha fazlasını öğrenmek istemelerini sağlamanın harika bir yoludur.

Bu bölüm, oyunları kullanarak kelime öğretimi ve bunların sınıfta nasıl kullanılabileceği hakkında bir giriş sağlar.

Gramer ve Zamirleri Eğlenceli Bir Şekilde Nasıl Öğretirsiniz?

Birçok insan gramer ve zamir kullanımının sıkıcı olduğunu düşünür. Ama daha eğlenceli hale getirirseniz, insanlar kuralları öğrenmeye ve bunları yazılarında uygulamaya daha meyilli olacaklardır.

Dilbilgisini ve zamirleri eğlenceli bir şekilde öğretmenin birçok yolu vardır. Bir yol, kelimeleri tahmin etmeyi içeren oyunlar kullanmaktır. Aynı zamanda, başkaları tarafından tahmin edilen kelimeleri doğru bir şekilde tanımlamak için kuralları olan bir charades oyunu oluşturabilir veya bir kutu oyunu oluşturabilirsiniz.

Çocuğunuza İngilizce Okumayı ve Yazmayı Öğretmek için 5 İpucu

  1. Kitap, dergi, gazete ve internet gibi çeşitli materyalleri kullanarak çocuğunuzu İngilizce okuma ve yazmayla tanıştırın.
  1. Çocuğunuza her gün yüksek sesle okuyun.
  1. Çocuğunuzu, sadece okul ödevi verildiğinde değil, mümkün olduğunca sık, zevk için okumaya teşvik edin.
  1. Çocuğunuza mektuplarını havaya veya bir kağıt parçasına kurşun kalem veya pastel boya ile nasıl yazacağını öğreterek ve ardından harfleri onlarla birlikte takip ederek alfabeyi öğrenmesine yardımcı olun.
  1. Çocuğunuza bilmediği kelimeleri hecelere bölerek ve tekrar bir araya getirmeden önce her heceyi ayrı ayrı seslendirerek nasıl telaffuz edeceğini öğretin; bu, yeni sözcükleri, sadece kelimeyi söylemekten daha hızlı öğrenmelerine yardımcı olacaktır.

https://www.tavsiyembudur.com/cocuklar-icin-ingilizce/

Attachments (0)

Change History (0)

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as new The owner will remain somebody.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from somebody to the specified user. Next status will be 'assigned'.
The owner will be changed from somebody to anonymous. Next status will be 'accepted'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences .
 
Note: See TracTickets for help on using tickets.