Modify

Opened 4 months ago

#2620 new defect

rizetur

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

İlk durağımız tarihi kiremit köprü olacaktır. Güzergah boyunca ilk olarak meşhur sürmene bıçaklarının sergilendiği reyonları görme fırsatımız oluyor, ardından bölgenin ve dünyanın vazgeçilmez tadı olan çayın, demliklerimize ulaşana kadar geçirmiş olduğu işlemler hakkında bilgi alırken çay fabrikamızı gezip, ücretsiz çay tadımı yapabilirsiniz.
https://www.rizetours.com/

Attachments (0)

Change History (0)

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as new The owner will remain somebody.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from somebody to the specified user. Next status will be 'assigned'.
The owner will be changed from somebody to anonymous. Next status will be 'accepted'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences .
 
Note: See TracTickets for help on using tickets.