Modify

Opened 4 months ago

#2587 new defect

Likit Yapımı Malzemeleri

Reported by: likityap Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Hayat yolculuğumuzda bize özel hoş anlar yaşamanın ne denli değerli olduğunu biliyoruz ve kendi küçük keyiflerimizi oluşturmanın tadını çıkarıyoruz. Bu bakımdan elektronik sigara için likit yapımı çok keyifli bir uğraştır.

Başlangıçta çok profesyonel olunamasa da denemeler yaparak farklı tatlara ulaşmak ve tecrübeli hale gelmek mümkündür. Çok farklı demleme yöntemleri olmakla birlikte en önemli olgu çok kaliteli malzeme kullanmak ve bunun sağlığımızı doğrudan etkilediğini bilmektir. Likit yaparken aromalandırma aşaması en önemli konulardan biridir.

Uygun aroma miktarını tutturmak tamamen kazandığınız deneyim ve sizin damak zevkinizle doğru orantılıdır. Aroma miktarını %10 ile kullanmaya başlayıp, sizin damak zevkinize uygun değilse kademeli olarak azaltıp daha eser miktarda aroma içeren lezzetlere ulaşabilirsiniz.

https://www.likityap.com/likit-yapimi-malzemeleri/

Attachments (0)

Change History (0)

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as new The owner will remain somebody.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from somebody to the specified user. Next status will be 'assigned'.
The owner will be changed from somebody to anonymous. Next status will be 'accepted'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences .
 
Note: See TracTickets for help on using tickets.