Modify

Opened 4 months ago

#2089 new defect

Almanya'da Şirket Kurmak İsteyenler İçin Danışmanlık

Reported by: ebtte Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Almanya; yalnızca Türkiye’den değil dünyanın birçok yerinden göç alan bir ülkedir. Bu ülkeye çalışmaya gidenlerin bir süre sonra kendi şirketlerini kurmalarına izin veriliyor. Hatta, Almanya Hükümeti’nin yabancılara karşı anlayışlı olduğunu söylemek mümkün!

Ülke sınırları içerisinde en popüler olan şirket türü limited şirkettir. Buna ek olarak, anonim şirkete de sıklıkla rastlanır. Girişimciler; farklı şekilde limited şirket kurma şansına erişirler. İsterlerse tek başlarına isterlerse de birden çok kişiyle limited şirket kurma hakları vardır.

Ayrıca, kurulacak şirketin tüzel bir kişiliği olacaktır. Almanya’da şirket kurmak isteyenlerin bilmesi gereken detaylar mevcut! Her şeyden önce, hangi şirketi kurmak istediklerine karar vermeleri şart! Fakat, herkesin istediği şirketi kurması mümkün olmayabilir.

Almanyada şirket kurmak isteyenler için danışmanlık veren Ebtte sizlere destek sağlamaktadır.
https://www.ebtte.com/almanyada-sirket-kurma-hizmeti/

Attachments (0)

Change History (0)

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as new The owner will remain somebody.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from somebody to the specified user. Next status will be 'assigned'.
The owner will be changed from somebody to anonymous. Next status will be 'accepted'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences .
 
Note: See TracTickets for help on using tickets.